AK 5 Latein

03.06.2018

AK 6 Standard

03.06.2018

AK 1 und AK 2 Latein

03.06.2018

AK 3 und AK 4 Latein

03.06.2018

AK 3, AK 4 und AK5 Standard

03.06.2018

AK 1 und AK 2 Latein - A Finale

03.06.2018

AK 1 und AK 2 Latein - B Finale New

03.06.2018

AK 5 Latein - A Finale

03.06.2018

AK 3, AK 4 und AK5 Standard - A Finale

03.06.2018

AK 3, AK 4 und AK5 Standard - B Finale New New

03.06.2018

AK 6 Standard - A Finale

03.06.2018

AK 6 Standard - B Finale New

03.06.2018